Undervisning

  Udfordrende undervisning

   Oprigtig Tro

    Ægte Fællesskab

    Undervisning

    Undervisningen foregåer uden bøger, men ved at alt læringsmateriale og opgaver findes elektronisk, og derfor er det en fordel at eleven har sin egen computer med i undervisningen.

    Vi arbejder med pædagogisk udgangspunkt i cooperativ learning, som er en af de nyeste læringsformer, hvor eleverner aktivt indrages i undervisningen, og hvor læringsrummet kan ændres og tilpasses i forhold til de emner, der arbejdes med.

    Lidt om obligatoriske fag:

    Generelt
    Undervisningen forbereder og kvalificerer eleverne til Folkeskolens afgangsprøver FP9 og FP10, sam afholdes på skolen. Undervisningen på Frydensberg giver eleverne de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som i folkeskolen. 
    Som efterskole kan vi selv vælge form og omfang af de enkelte fag. I antal lektioner ligger vi på samme niveau som i folkeskolen, bortset fra dansk, matematik og engelsk, som har et højere lektionsantal på Frydensberg.
    Dansk, engelsk, tysk, matematik, historie, science (geografi, biologi og fysik/kemi), fysik i 10. klasse og kristendom tager udgangspunkt i læseplanerne for folkeskolens fag om samme. Vi koordinerer fagenes indhold, så tematiske eller historiske sammenfald forekommer mest muligt, ligesom vi sammen planlægger, hvornår skriftlige afleveringer skal ske, så færrest ”pukler” opstår.


    Specialundervisning og personlig støtte
    Hvis en elev har et særligt behov for støtte omkring grundlæggende indlæring i dansk, matematik og engelsk, kan vi tilbyde ekstra specialundervisning. For at modtage specialundervisning skal der bevilges ekstra timer til eleven. For at få denne bevilling skal P.P.R. (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i elevens hjemkommune lave en udtalelse, der begrunder bevillingen. Vi har normalt ca. 8–10 elever, der modtager specialundervisning, som sigter på at tage Folkeskolens Afgangsprøve.

    Der er ligeledes plads til elever med udviklingsforstyrrelser. Disse elever tilbydes personlig støtte i form at en lærer/ pædagog som tilknyttes eleven som ekstra ressource. Den personlige støtte tildeles ligeledes efter indstilling fra PPR.


    Brug af computer i undervisningen:
    Vi anbefaler, at eleven har egen bærbar computer på skolen, da vi underviser elektronisk. Skolen påtager sig dog intet ansvar for den. Der er netværk over hele skolen.
    Til terminsprøver og de skriftlige prøver må man gerne bruge computer. Skolen stiller computere til rådighed i det omfang, vi har. Derudover må egen computer anvendes.

     

    Obligatoriske fag, der er anderledes end du kender dem fra folkeskolen.
    Kristendom
    Vi arbejder med de grundlæggende temaer og spørgsmål i den kristne tro, som f.eks. hvem Gud Fader, Jesus og Helligånden er, hvordan man kan blive ven med Gud, og hvorfor bøn og bibellæsning stadig har relevans.

    Vi debatterer emner som menneskerettigheder, selvværd, identitet, livsstil, sex, næstekærlighed og kirkens sociale engagement, - og undervisningen skal udvikle elevernes evner til at tage stilling til åndelige, etiske og moralske spørgsmål. Eleverne bibringes en faktuel viden om indholdet i andre udvalgte religioner og det tilstræbes at give eleverne en forståelse for mennesker med en anden tro og livsholdning end deres egen.

    Forstanderens tid
    I Forstanderens tid får du nyheder, og hvis der er emner, der skal drøftes kan det blive gjort i dette forum.

    TMG-møder (teenagegudstjenester)
    På Frydensberg vil vi gerne fortælle om det med at tro på Gud på en levende og personlig måde og 3 tirsdag aftener om måneden har vi TMG-møder. Det er skolens egen teenagegudstjeneste og helt klart et af ugens højdepunkter. Programmet består af en masse lovsang, en prædiken og forskellige indslag fra elever, lærere eller gæster. Det kan være sang, musik, dans, drama eller andre kreative indslag. Der er tid til både refleksion og fordybelse samt fest og farver. Målet er, at alle får mulighed for at lære Gud bedre at kende og omsætte tro til praktisk handling.

    Obligatoriske fag 2013-14:

    8. klasse

    9. klasse

    10. klasse

    Dansk

    7 lektioner/uge

    8 lektioner/uge

    8 lektioner/uge

    Engelsk

    5 lektioner/uge

    5 lektioner/uge

    4 lektioner/uge

    Tysk

    3 lektioner/uge

    3 lektioner/uge

    (3) lektioner/uge

    Matematik

    5 lektioner/uge

    5 lektioner/uge

    5 lektioner/uge

    Fysik/Kemi

    3 lektioner/uge

    3 lektioner/uge

    (3) lektioner/uge

    Biologi

    2 lektioner/uge

    2 lektioner/uge

    0 lektioner/uge

    Geografi

    2 lektioner/uge

    2 lektioner/uge

    0 lektioner/uge

    Historie

    2 lektioner/uge

    2 lektioner/uge

    0 lektioner/uge

    Samfundsfag

    2 lektioner/uge

    2 lektioner/uge

    2 lektioner/uge

    Kristendom

    2 lektioner/uge

    2 lektioner/uge

    2 lektioner/uge

    Forstanderens time

    1 lektioner/uge

    1 lektioner/uge

    1 lektioner/uge

    Rejse team

     -

    2 lektioner/uge

    TMG

     2 lektioner/uge  2 lektioner/uge

    2 lektioner/uge

    ( ) angiver at det er frivilligt.
    Derudover kan du vælge valgfag, der hver er 2-4 lektioner pr. uge. Se valgfag.